Sosyal Hizmetler

Sosyal Çalışma Nedir ?

Tarafından yazılmıştır admin

Sosyal Çalışma Nedir ?

  • Sosyal çalışma bir meslektir. Her ülkede sosyal hizmet alanlarında çalışır. İnsana yönelik bir meslektir. Bilimsel temelleri olan bir meslektir.
  • Aynı zamanda hem evrensel hem de her ülkenin koşullarına uygun özgün bilgilerle donanmış bir bilim dalı olarak gelişme gösterir, sosyal çalışma aynı zamanda bu bilim dalının da adıdır.(Prof. Dr. İlhan Tomambay)
  • İngilizcesi social work, Almancası sozialarbeit’tır (f). (Çoğul: soziale arbeit, f (sosyal çalışmalar)). work ve arbeit sözcükleri, iş, çalışma anlamındadır
  • Sosyal çalışma, tarihsel süreç içinde toplumsal değişmelere bağlı olarak ortaya çıkmış, sosyal hizmet alanlarında birey, grup, aile ve toplulukların zaman zaman karşılaştığı ya da sürekli olarak yaşadığı sosyal uyum, sosyal iletişim ve sosyal dengeleri bozan her türlü sorunun giderilmesi ve eksikliklerin tamamlanması için kendine özgü bilimsel temelleri, yöntemleri ve değerleri olan, yürürlükteki hukuk tarafından kabul edilmiş, hukuk kurallarına uygun ve mevzuata dayalı, düzenli, programlı, ilkeli, etik kurallara dayalı bir meslektir

Yazar Hakkında

admin

Yorum Yap