Hastane Sosyal İnceleme Raporu Örneği “Dolu”

Hastanelerin Sosyal Hizmet Birimlerince düzenlenen sosyal inceleme raporunun taslağında yer alan başlıkların  içeriğine ve doldurulması için elde edilmesi gereken bilgilere değinilmiştir.

Sosyal inceleme raporunun ilk bölümünde,raporu düzenleyen tarafa ilikin bilgilere yer verilmektedir.Raporun düzenlendiği kurum,raporu düzenleyen sosyal hizmet birimi görevlisi,raporun oluşturulduğu tarih ve raporun talep edilme nedenine yer verilir.

İkinci kısım ise başvuran bireyin kimlik bilgilerinden oluşmaktadır.

Raporun devamında Sosyal İnceleme Raporunun oluşturulmasında kullanılan bilgi kaynakları yer almaktadır.Raporun oluşturulmasını sağlamak amacıyla görüşme yapılan kişiler,bu kişiler ile görüşme yapılan yer ve görüşme yapılan kişilere ait iletişim bilgisi bulunur.

Raporda bir sonraki kısım “Sonunun Öyküsü” bölümüdür.Bu bölüm içerisinde görüşme yapılan kişilerden alınan bilgiler doğrultusunda,Sosyal Hizmet Uzmanı’nın bilgi ve becerileri,olayı yorumlama kapasitesi çerçevesinde sorununa değinilir.Soruna değinilirken,olaylar arası ilişkiler kurulması önemlidir.Değinilen bilgi,olay ve sistemler birbirinden bağımsız olamaz.

Raporun son kısmı “Değerlendirme ve Sonuç” bölümüdür.

Bu bölümde müracaatçının sorununa ilişkin bilgilere yer verilir;Sorunun ne zaman ,nasıl ortaya çıktığı,müracatçının sorununa ilişkin farkındalığı ve sorunu çözmeye yönelik eğilimi yer verilir.

Müracatçının  bireysel özellikleri ve güçlü noktalarına değinilir.Sorunun ortaya çıkmasında rol oynayabilecek bireysel özellikler üzerinde durulur .Psikososyal ve bedensel sağlık durumuna ilişkin bilgilere yer verilir.Bu bilgilere yer verilmesi olayın hem ortaya çıkışı hem de çözümlenmesi açısından önem taşır.

Toplumsal çevreye ilişkin bilgiler verilir.Müracatçı çevresi içerisinde birey anlayışı ile değerlendirilir.Çevre,sistem yaklaşımı çerçevesinde sorunun ortaya çıkışından sonra çözülmesi için de büyük önem arz etmektedir.

Sorunun ortaya çıkışı ve çözüm yollarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulur.

Son ve en önemli aşama Müdahale Planının belirlenmesidir. Bu bölümde değerlendirme çerçevesinde hangi sistemin nasıl değiştirileceğine dair detaylı bir analiz yapılır.Sosyal Hizmet Uzmanı bu aşamada yasal olanakları ve sosyal politikaları göz önünde bulundurur.

Bir cevap yazın