Sosyal Hizmetler

Evlat Edinme Süreci Ne Kadar Sürer

Tarafından yazılmıştır admin
Evlat Edinmede Sıraya Alma ve Bekleme Süresi 1.       Evlat Edinme Başvuru Formunun Doldurulmasından Sonraki Süreçte istenen belgeler teslim edildikten ve uygunluğu kabul edildikten sonra yapılan sosyal incelemenin de olumlu olması halinde aile/kişi sıraya alınır.

2.       Sırası gelen aile/kişi Kurumumuz ve Valilik ile geçici bakım sözleşmesi imzalayarak çocuğu teslim alır. Çocuk evlat edindirilmek üzere bir yıl süre ile aile yanına yerleştirilir.

Erkek Çocuk İçin En Çok2

Kız Çocuk İçin En Çok4 Yıl

Evlat Edinme İzleme ve Mahkeme Süreci
  1. Aile yanına bir yıl süre ile yerleştirilen çocuk ve aile üçer aylık dönemler halinde periyodik olarak izlenir ve sosyal çalışmacı tarafından raporlaştırılır.
  2. İzleme sürecinde il dışına çıkarılacak çocuklar için ailenin dilekçesi alınır.
  3. Bir yıl süre ile izlenen aile/kişi evlat edinme işlemleri için Aile Mahkemesine yönlendirilir.

EN GEÇ          

1,5 Yıl

Temel Usulî İşlemler

Hedeflenen Süre

Dava Dilekçesinin incelenmesi ve tensip yapılması

7 gün

Dava dilekçesinin tebliği

30 gün

Cevap Süresi

14 gün

Cevap dilekçesinin tebliği

30 gün

Cevaba cevap dilekçesi süresi

14 gün

Cevaba cevap dilekçesinin tebliği

30 gün

İkinci cevap dilekçesi

14 gün

Ön inceleme duruşmasına davet ve duruşmanın yapılması

30 gün

Delillerin toplanması, ilk tahkikat duruşmasına davet ve duruşmanın yapılması

30 gün

Sözlü yargılama ve karar duruşması

30 gün

Gerekçeli karar yazılması

30 gün

TOPLAM YARGILAMA SÜRESİ

259 gün

Yazar Hakkında

admin

Yorum Yap