Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları

YAŞLILAR İÇİN SOSYAL HİZMET ALANI İÇERİĞİ VE UYGULAMALARI Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde anayasa, yasalar, sosyal politika ve planlar uluslararası toplumun belirlediği standartlar paralelinde yaşlıları, özel ihtiyaç gurubu olarak belirlemekte ve hedefleri bilimsel yöntemlere, araştırma…

Yaşlılık Nedir ve Ne Zaman Başlar ?

YAŞLILIK NEDİR VE NE ZAMAN BAŞLAR ? Günümüzde yaşlılık terimini karşılamak için pek çok kavram kullanılmaktadır.”Yaş, yaşlı, yaşlanma ve yaşlılık” kavramları aynı anlama geliyor gibi görünse de farklı anlamlar taşımaktadır. Yaşlılık tüm canlılarda görülen temel…

Denetimli Serbestlik Hangi Kanunlardan Faydalanır

Denetimli Serbestlik Sisteminin İşleyişinde Temel İlkelerDenetimli serbestlik sistemin işleyiş aşamalarında aşağıdaki ilkeler dikkate alınır.1-İnsan onuruna saygı ve dürüstlük: Denetimli serbestlik personelinin, denetimli serbestlikten faydalanan bireye karşı sorumluluklarını ifade eder. Bireye karşı onur kırıcı, küçük düşürücü…

Beşiktaş’ın Renkleri Neden Siyah ve Beyazdır

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne başlarda bir forma gereksinimi duyulmasa da, 1911 yılında futbol şubesi de açılınca renklerin ve armanın belirlenmesi kararı alınır ve ilk kullanılan renkler kırmızı-beyaz olarak belirlenir. 1912-1913 yıllarında yaşanan Balkan Savaşları’nda, kurucularından ve…