Hastane Sosyal İnceleme Raporu Örneği “Dolu”

Hastanelerin Sosyal Hizmet Birimlerince düzenlenen sosyal inceleme raporunun taslağında yer alan başlıkların  içeriğine ve doldurulması için elde edilmesi gereken bilgilere değinilmiştir. Sosyal inceleme raporunun ilk bölümünde,raporu düzenleyen tarafa ilikin bilgilere yer verilmektedir.Raporun düzenlendiği kurum,raporu düzenleyen…

Örgüt Türleri Nelerdir

Ekonomik Amaçlı Örgütler: İnsanların gereksinimlerini karşılayan tüm mal ve hizmetleri üreten, onlara sunan ve kullanım sürekliliğini sağlayan örgütlerdir. Siyasi Amaçlı Örgütler: Sahip olunan tüm toplumsal kaynakların kullanım kararlarını oluşturmaya ve uygulamaya çalışan, bu süreçte gerçekleştirilen…

Sosyal Hizmet Yönetimi Nedir ?

Sosyal Hizmet Yönetimi ; Sosyal hizmet yönetimi, sosyal hizmet kapsamındaki her türlü hizmetin gerek resmi gerek yerel, gerek özel girişim gerek gönüllülük temelinde kusursuz işlemesi, yürümesi için yapılan işin süresine, kapasitesine, büyüklüğüne ya da karmaşıklığına…

Sosyal Çalışma Nedir ?

Sosyal Çalışma Nedir ? Sosyal çalışma bir meslektir. Her ülkede sosyal hizmet alanlarında çalışır. İnsana yönelik bir meslektir. Bilimsel temelleri olan bir meslektir. Aynı zamanda hem evrensel hem de her ülkenin koşullarına uygun özgün bilgilerle…

Evlat Edinme Süreci Ne Kadar Sürer

Evlat Edinmede Sıraya Alma ve Bekleme Süresi 1.       Evlat Edinme Başvuru Formunun Doldurulmasından Sonraki Süreçte istenen belgeler teslim edildikten ve uygunluğu kabul edildikten sonra yapılan sosyal incelemenin de olumlu olması halinde aile/kişi sıraya alınır. 2.       Sırası gelen…

Koruyucu Aile Olanların Yorumları

Gazeteci,yazar Mutlu Tönbekici 5 Yıldır Koruyucu Aile ;Çocukla hayatım aynı çocuk doğurmuş insanlarınki gibi gidiyor. Yalnız anneler çocuklarıyla nasıl bir hayat yaşıyorsa ben de aynısını yaşıyorum. Sabah kalkıyoruz, giydiriyorum, yuvaya götürüyorum. Akşam okuldan alıyorum, parka gidiyoruz,…

Koruyucu Aile Nasıl Olunur

Kimler Koruyucu Aile Olabilir? Hoşgörülü, sabırlı, esneklik gösterebilen, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayabilen,  sevgisi ile bir çocuğun hayatında fark yaratmak isteyen ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan, Kurumla işbirliği içinde çocuk yararına hizmet vermeye kendini…

Evlat Edinme Şartları

Evlât edinmede; Küçüğün, evlât edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması, Evlât edinmenin her halde küçüğün yararına bulunması ve evlât edinenin diğer çocuklarının yararlarının, hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi, Evlât edinecek…