Yargı ve Mahkeme Kavramı, Yargı Kolları,Mahkeme Türleri

Yargı ve Mahkeme Kavramı   Yargı, hukuki uyuşmazlıkları kesin olarak karara bağlamak demektir. Yargı yetkisini kullanan, yani hukuki uyuşmazlıkları kesin olarak karara bağlayan kuruluşlara da mahkeme denir. Anayasamızın 9. maddesine göre, Türkiye’de «yargı yetkisi, Türk…

Denetimli Serbestlik Hangi Kanunlardan Faydalanır

Denetimli Serbestlik Sisteminin İşleyişinde Temel İlkelerDenetimli serbestlik sistemin işleyiş aşamalarında aşağıdaki ilkeler dikkate alınır.1-İnsan onuruna saygı ve dürüstlük: Denetimli serbestlik personelinin, denetimli serbestlikten faydalanan bireye karşı sorumluluklarını ifade eder. Bireye karşı onur kırıcı, küçük düşürücü…