Malatya Halk Oyunları

Malatya Yöresi Halk Oyunları; Arapkir Halayı Aşırma Beşayak Lorke Tamzara Üçayak Kaşların Arasına Malatya, halay bölgesinde yer alır. Ancak, halay dışında oyunlara da rastlanmaktadır. Diğer illerde yapılan kültür alışverişi sonucu oyun çeşitleri artmıştır. Örneğin, Elazığ’da delilo, Adıyaman’da…