Yönetim Kuramları Nelerdir ?

Kuram kurgulamak fiilinden türetilmiş bir sözcüktür. Kurgulanan şey demektir. Konumuzla ilgili olarak, kafamızda kurguladığımız düşünceler demektir. Bu sözcük İngilizce teori (theory) sözcüğünün Türkçedeki tam karşılığıdır. Bilimsel anlamı şu tanımda kendisini gösterir. Kuram, bilimsel yollarla (bilimsel…

Böbrek Yetmezliğinde Beslenme Kuralları

BÖBREK HASTALIĞINDA NİÇİN BESLENME FARKLIDIR? Henüz diyalize girmeyen hastalarda, yüksek proteinli gıdaların alımının böbreklerin daha fazla çalışmasına ve üzerindeki iş yükünün artmasına neden olduğu gösterilmiştir. Protein kısıtlamasının hastalığı yavaşlatmada yararlı olduğu bilinmektedir. Beslenme tedavisi böbrek…

Böbrek Yetmezliği Evreleri

Evre 1; kronik böbrek hastalığı glomerüler filtrasyon hızının korunduğu (90 ml/dak) en az 3 ay süren objektif böbrek hasarının gösterildiği durumdur.   Evre 2; kronik böbrek hastalığı, böbrek hasarı ile birlikte azalmış glomerüler filtrasyon hızının…

Literatür Tarama Nasıl Yapılır ?

Literatür İncelemesinin Amaçları Araştırma problemini sınırlama Başka araştırma problemlerinin var olduğunun farkına varabilme Verimsiz araştırma konularından uzaklaşma Araştırma metodları hakkında görüş kazanma Literatür İncelemesinin Yararları Literatür inceleme ile araştırmacı, konu alanındaki teorileri anlayabilir ve problemi…

Koruyucu Aile Nasıl Olunur

Kimler Koruyucu Aile Olabilir? Hoşgörülü, sabırlı, esneklik gösterebilen, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayabilen,  sevgisi ile bir çocuğun hayatında fark yaratmak isteyen ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan, Kurumla işbirliği içinde çocuk yararına hizmet vermeye kendini…

Evlat Edinme Şartları

Evlât edinmede; Küçüğün, evlât edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması, Evlât edinmenin her halde küçüğün yararına bulunması ve evlât edinenin diğer çocuklarının yararlarının, hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi, Evlât edinecek…

57 Yıl Kitabı Önsözü

Ahmet  Özgür Türen(57 YIL KİTABININ ÖNSÖZÜNDEN) Lisede tarih dersinde uyuyanlar bugün gizli gizlenen gizlenmiş çok gizli(!) tarihimizi yazıyor. Dedelerinin mezar taşını okuyamadıkları için kahrolanlar, bugün bedava açılan Osmanlıca kurslarına gitmiyor. Zaten giden de Atatürk’e şükrediyor….